Chủ điểm tháng:

Sạch - Xanh - Đẹp - An toàn

Hình hoạt động

Ảnh liên kết trái

Trường học kết nối Violympic SMAS VietSchool Bộ giáo dục và đào tạo Tài nguyên trực tuyến

Thông tin truy cập

Đang xem: 26
Tất cả: 19044462
Tin ngành giáo dục
Tham gia Hội nghị triển khai các “Nghị quyết hội nghị TW 8 (khóa XII) của Đảng” do Ngành giáo dục và đào tạo thành phố Vĩnh Long tổ chức.

Tham gia Hội nghị triển khai các "Nghị quyết hội nghị TW 8 (khóa XII) của Đảng" do Ngành giáo dục và đào tạo thành phố Vĩnh Long tổ chức.

  Ngày 24/02/2019 vừa qua, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên (biên chế) của trường tiểu học Nguyễn Du đã tham dự Hội nghị triển khai các "Nghị quyết hội nghị TW 8 (khóa XII) của Đảng" tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị tỉnh Vĩnh Long do Phòng giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long tổ chức.

Tại hội nghị, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường đã được nghe các nội dung sau:

1. Buổi sáng 24/02/2019 tập thể được tiếp thu:

-   Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Linh - Trưởng ban tuyên giáo thành ủy đã báo cáo lại Nghị quyết số 36 – NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban chấp hành TW Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

-  Đồng chí Nguyễn Thị Thùy Dung  - Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đã thông qua Kết luận số 37 – KL/TW ngày 17/10/2018 của Ban chấp hành TW Đảng về tình hình kinh tế - xã hội ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

2. Buổi chiều cùng ngày còn lại 02 chuyên đề cụ:

-  Đồng chí Châu Thanh Tùng – Trưởng ban dân vận thành ủy đã triển khai Quy định số 08 – QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban chấp hành TW Đảng về Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

-  Đồng chí Văn Công Trí – Bí thư thành Đoàn thành phố Vĩnh Long đã báo cáo Nghị quyết số 33 – NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Qua nghiên cứu và tiếp thu trong một ngày học tập, đã giúp cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị hiểu và nắm vững những nội dung cơ bản về tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp theo nội dung Nghị quyết số 33, nghị quyết số 35 và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); tạo sự thống nhất cao về chính trị, tư tưởng, hành động và vận dụng tốt vào trong thực tiễn triển khai thực hiện nhiệm vụ trong toàn đơn vị.

Một số hình ảnh trong Hội nghị:

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới đăng

 20 tháng 10  [23/10/2018] 

Video clip

Website liên kết

Thăm dò ý kiến